Contact gegevens Stichtingn-joy

De weekendopvang en begeleiding 5 tot 18 jaar.

Voorop staat dat de kinderen en jongeren bij ons een warme veilige plek vinden.

Onze dienstverlening is vraaggericht; de vragen, behoeften en belevingswereld van de kinderen en jongeren zijn het uitgangspunt van ons handelen.

Wat houdt het in?

Eén of twee vaste weekenden per maand logeren met leeftijdsgenoten. Hier maken we gebruik van een ruime 6 of 8-persoons bungalow op Centerparcs, Landal en het Run die van alle gemakken voorzien zijn. De deelnemers slapen met twee personen op een kamer.
Bij de samenstelling van de groepen letten we op leeftijd, geslacht, interesses en karakter.

Stichting N-Joy biedt een gestructureerd dagprogramma waarbij we de deelnemers op de juiste manier stimuleren en begeleiden om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Op deze wijze wordt getracht het zelfbeeld, middels kleine en grote overwinningen, te vergroten. Uiteraard houden we hierbij rekening met de behoeften en aandacht die onze kinderen en jongeren nodig hebben om aan het programma deel te nemen.

Waar wordt de weekendopvang geboden?

Wij gebruiken tijdens de weekendopvang de accommodaties van Centerparcs en Landal Greenparcs. Hieronder een overzicht van de lokaties:

 • Centerparcs "het Heijderbos" te Heijen
 • Centerparcs "de Eemhof" te Zeewolde
 • Centerparcs "de Kempervennen" te Valkenswaard
 • Terrein "het Run" te Drunen
 • Landal "Duc de Brabant" te Diesen-Baarschot
 • Landal "de Heihaas" te Putten

Verslaglegging.

Tijdens elk weekend houdt de vaste begeleider een weekendverslag bij. Elke kind heeft hiervoor een eigen schrift. In dit schrift wordt beschreven wat er dat weekend gedaan is, hoe de jongere met de groep om is gegaan en wat er is opgevallen.

Mocht u een uitgebreid verslag van het weekend willen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Zo kunnen wij één en ander mondeling toelichten.
De kosten voor een begeleidingsplan t.b.v. de herindicatie van het PGB zijn inbegrepen bij de prijs van de weekendbegeleiding. Mocht u een dergelijk verslag wensen, neemt u dan contact met ons op.

Samengevat.

 • Landal, Centerparcs of op ons eigen terrein op het Run.
 • 1 of 2 weekenden per maand volgens een vast schema.
 • Vrijdag 17.00 uur t/m zondag 18.00 uur.
 • Vaste terugkerende groepen.
 • max. 4 of 5 deelnemers per groep.
 • Vaste begeleiders per groep.
 • Aparte jongens- en meidengroepen.
 • Kosten: € 510,- per weekend.
 • Vervoer mogelijk van deur tot deur.

Procedure aanmelden weekendopvang.

1. U neemt telefonisch of per email contact op met N-Joy en meldt uw kind aan.

2. N-Joy bevestigt de aanmelding en samen met de coördinator zal worden gekeken naar beschikbaarheid en een passende groep. Meestal kan een kind op korte termijn geplaatst worden.

3. Wanneer uw kind definitief geplaatst kan worden, neemt de coördinator contact met u op. Indien u akkoord gaat, wordt de startdatum bepaald en krijgt u een informatiepakket met daarin een opdrachtformulier en een gegevensformulier toegestuurd. Het gegevensformulier dient u zo uitgebreid mogelijk in te vullen.

In de week voorafgaand aan het eerste weekend neemt de begeleider van uw kind telefonisch contact met u op om alles door te nemen*. Als u uw kind brengt, vindt er nog korte overdracht plaats met de begeleider en daarna neemt u “afscheid” van uw kind. Gedurende het weekend is de begeleider (en de coördinator) telefonisch bereikbaar. Bij vragen over uw kind wordt u altijd gebeld. Aan het einde van het weekend vindt er weer korte overdracht plaats met de begeleider en krijgt u het “heen en weer schrift” mee (schrift waarin u de bijzonderheden en het programma van het afgelopen weekend kunt teruglezen). Indien er na afloop van een weekend nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator. Deze is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken.

* Dit is de standaard procedure. Indien u liever heeft, dat iemand vooraf bij u langs komt, dan kan er een intakegesprek worden gepland. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.


Brochure aanvragen
Werken bij Active Care
Kamp Digitaal